Cho khách du lịch thuê phòng

Cho khách du lịch thuê phòng, homestay và kiếm thêm thu nhập

Chỉ vài bước đơn giản, bạn có thể cho thuê không gian không sử dụng lên VietnamLodge và cho khách tây thuê để kiếm thêm thu nhập

Hãy xem hướng dẫn chi tiết ở đây